Regulátor napětí AVR sx460

Zavolejte

Automatický regulátor napětí SX460 — poloviční vlnový regulovatelný tyristorový regulátor napětí použitý k dokončenígenerátory synchronní výroby Cummins Generator Technologies pod ochrannou známkou STAMFORD.

Zaměnitelný s EA460 и Onan 305-0982.

 
— Přesnost regulace <±1%;
— Nastavení času pro hladké zvýšení zátěže;
— Nastavení sledovaného proudu;
— Ochrana proti nedostatku frekvence;
— Ochrana proti poklesu napětí.

 

SX460 poloviční vlnový regulátor napětí (AVR) tyristorového typu a je nedílnou součástí excitačního systému pro střídavé generátory.

Kromě regulace napětí generátoru obsahuje AVR ochranu proti ztrátě rychlosti.
Budicí proud je veden přímo ze svorek generátoru.
Pozitivní napětí vzniká ze zbytkových úrovní a je zajištěno použitím účinných polovodičů v napájecím obvodu APN.

AVR je spojen s hlavním vinutím statoru a vinutím buzení, aby bylo zajištěno řízení uzavřené smyčky výstupního napětí s přesným ovládáním + / -1,0 %.

 

Kromě skutečnosti, že je AVR napájen hlavním statorem, přístroj také přijímá z výstupních vinutí vzorek napětí pro účely přesného monitorování napětí. V reakci na tento vzorek napětí reguluje AVR napájení dodávaného do cívky a tedy i do hlavního pole, aby udržovalo výstupní napětí generátoru v rámci stanovených mezí a kompenzovalo zátěž, rychlost, teplotu a účiník generátoru.
Měřící obvod neustále sleduje výstupní signál generátoru ve frekvenci a při jeho pádu zajišťuje ochranu excitačního systému tím, že snižuje výstupní napětí v poměru k rychlosti pod prahovou hodnotou předvolby.

 

Ruční nastavení je nastaveno z výrobního nastavení v souladu s jmenovitou frekvencí. Frekvence lze snadno měnit na 50 nebo 60 Hz pomocí propojky.

 

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA SX460.
MĚŘENÍ VSTUPU:
-Napětí je vybráno propojkou
-95-132 V střídavém proudu, 1 fáze nebo 190-264 V střídavém proudu , 1 fáze
-Jmenovitá frekvence 50-60 Hz
VYKON:
-Napětí 100-264 V střídavém proudu , 1 fáze
-Jmenovitá frekvence 50-60 Hz
VÝSTUP:
-Napětí 82 V přímý proud pro 200 V střídavém proudu
-Trvalý proud 4A (viz. poznámka 1)
-Napětí max. 6A po dobu 10 sek.
-Odpor 15 Ohm min.

NAŘÍZENÍ:
— + / — 1,0% (viz. poznámka 2 ) .
TYPICKÝ ODPOVĚĎOVÝ SYSTÉM:
AVR odezva 20 ms.
Napájecí proud do 90% 80 ms.
NAPĚTÍ EXTERNÍ NASTAVENÍ:
+ / -10% S 1 kOhm 1 V trimmer (viz. poznámka 4 ) .
Zvyšující se odolnost snižuje napeti .